Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratpodden


Nov 22, 2019

I det femte avsnittet av Demokratpodden pratar några av Demokraternas förtroendevalda inom skola/förskola om partiets politik inom området. De trycker framför allt på hur viktiga våra barn och ungdomar är för Göteborgs framtid och de satsningar som de ser som nödvändiga för att kunna klara av vårt uppdrag. Deltar göra Jessica Blixt, Tommy Reinholdsson och Birgitta Lindgren Karlsson. Programledare är Lasse Lindberg och producent är Martin Lindeskog.